SYNDROM VYHOŘENÍ – PROČ JEHO LÉČBA NENÍ JEDNODUCHÁ JAKO U CHŘIPKY?