Psychoterapie - Analýza - Individuace

Psychoterapie - Analýza - Individuace

V životě se dostáváme do situací, kdy zjistíme, že jsme na mrtvém bodě, ve kterém nelze zůstat, ale nedokážeme se ani sami pohnout.

Často pomoc nepřichází ani od nejbližšího okolí a my jsme na vše sami.

Často tyto stavy obecně označujeme jako životní krize. Nic nedává smysl, nedá se jít dál. Často jsou tyto životní situace doprovázeny nepříjemnými depresivními či úzkostnými stavy.

Krize ale pochází z řeckého krisis, vyjadřující rozhodnou chvíli nebo dobu, rozhodnutí samo. Je to situace, kdy už nelze pokračovat dál tak, jak jsme žili doposud. Ale často jsme natolik ponořeni do našich potíží, že nelze vůbec vidět východisko, či další směr. Naše životní energie se stahuje z vědomí do nevědomí. Nelze zdánlivě vůbec nic.

V terapeutickém procesu se spolu ponoříme do Vašeho životního příběhu. Budeme hledat a nalézat možná východiska tam, kde doposud nebyla vidět. Budeme objevovat významy symbolů, které produkuje, či začne produkovat Vaše nevědomí, ať už pomocí snů, imaginací, obrazových předmětů, filmů, pohádek či mýtů. Budeme se setkávat pravidelně tak, aby se aktivoval terapeutický proces, ve kterém postupně začnete nalézat své pravé já, smysl krize či opakujících se nepříjemných životních situací.

Nejedná se o žádnou rychlou cestu. Je to ale cesta, kterou, pokud se odhodláte podstoupit, Vám vyjeví bohatství a potenciál, ukrytý ve Vás a pro Vás. Tomuto procesu se v analytické psychologii říká proces individuace. Ta není pro každého. Ale koho jeho duše osloví, aby jí podstoupil, většinou už nebývá cesty zpět. Začátky nebývají příjemné, často je označujeme jako krize. Zpětně viděno se ale jedná o zásadní výzvu k rozhodnutí pro život.

Individuace je cesta, kdy se stáváme sami sebou. Přestáváme být tolik závislí na hodnocení okolí a přestáváme se okolí podřizovat. Je to proces, kdy nalézáme vnitřní napojení na životní sílu, která nás vede další cestou životem. Tato životní síla je ukryta v každém z nás. Napojení se na tuto sílu a pochopení našeho vnitřního kompasu bývá náročné. Na druhou stranu, pokud se této síle vzpouzíme a bráníme, ve strachu z opuštění dosavadního způsobu života, potom se dostáváme do fáze přežívání, či hedonistického užívání. Smysl života a touha po jeho naplnění se vytrácí a my můžeme ustrnout ve svých rigidních postojích. Nikdy už potom nenalezneme skutečné bohatství plně prožitého života.

Tyto stavy tzv. životní krize, bývají subjektivně velmi nepříjemné. Mohou být provázeny depresemi a úzkostmi. Pokud ale nalezneme odvahu říci životu ano a začneme objevovat i jiné, dosud nežité složky naší osobnosti, začneme objevovat také nové rozměry a bohatství, která nám život nabízí.

Hlubinná, analytická psychologie, si bere za cíl, mimo jiné, pochopení individuální individuační cesty. Pracuje se symboly, sny, archetypy, mytologií a ostatními nástroji tak, aby došlo k propojení naší vědomé a nevědomé podstaty v jeden funkční celek. Důležitý je celý příběh klienta tak, jak ho žije a vnímá. Tento příběh se v průběhu procesu analýzy začíná proměňovat. Nevědomí klienta začíná poskytovat nové možnosti a varianty, kudy také se lze v životě vydat. Pomocí analytika jsou tyto informace uchopovány, chápány. Obrazy z nevědomí se tím integrují do Vašeho vědomého vnímání. Tím se Vám vědomí rozšiřuje a umožňuje tak vnímat Váš život v pestřejší a plastičtější podobě.

Pokud máte zájem se v některé z oblastí Vašeho osobního života posunout, kontaktujte mě mailem nebo telefonicky a domluvíme si formu spolupráce a termín.