Hlubinná - analytická psychoterapie

V životě se dostáváme do situací, kdy zjistíme, že jsme na mrtvém bodě, ve kterém nelze zůstat, ale nedokážeme se ani sami pohnout. Cítíme, že tento život žít nechceme, ale nevíme, co dělat, abychom se posunuli. Často pomoc nepřichází ani od nejbližšího okolí a my jsme na vše sami.

Hlubinná - analytická psychoterapie

Pokud jste v podobné situaci a chcete se z ní pohnout, jen zrovna nevíte jak, rád Vám pomohu se znovu nadechnout a podívat se na možná východiska z jiné perspektivy.

Řešíte některou z následujících situací?

  • Odhodlání k životní změně
  • Překonání překážek a bariér
  • Nalezení sebe sama
  • Objevení smyslu života
  • Nespokojenost s dosavadním způsobem života
  • Potřeba posunout se dál
  • Zahájit proces, jak se stát nejlepší možnou verzí sebe sama


Individuace je cesta, kdy se stáváme sami sebou. Přestáváme být tolik závislí na hodnocení okolí a přestáváme se okolí podřizovat. Je to proces, kdy nalézáme vnitřní napojení na životní sílu, která nás vede další cestou životem. Tato životní síla je ukryta v každém z nás. Napojení se na tuto sílu a pochopení našeho vnitřního kompasu bývá náročné. Na druhou stranu, pokud se této síle vzpouzíme a bráníme, ve strachu z opuštění dosavadního způsobu života, potom se dostáváme do fáze přežívání, či hedonistického užívání. Smysl života a touha po jeho naplnění se vytrácí a my můžeme ustrnout ve svých rigidních postojích. Nikdy už potom nenalezneme skutečné bohatství plně prožitého života.

Tyto stavy tzv. životní krize, bývají subjektivně velmi nepříjemné. Mohou být provázeny depresemi a úzkostmi. Pokud ale nalezneme odvahu říci životu ano a začneme objevovat i jiné, dosud nežité složky naší osobnosti, začneme objevovat také nové rozměry a bohatství, která nám život nabízí.

Hlubinná, analytická psychologie, si bere za cíl, mimo jiné, pochopení individuální individuační cesty. Pracuje se symboly, sny, archetypy, mytologií a ostatními nástroji tak, aby došlo k propojení naší vědomé a nevědomé podstaty v jeden funkční celek. Důležitý je celý příběh klienta tak, jak ho žije a vnímá. Tento příběh se v průběhu procesu analýzy začíná proměňovat. Nevědomí klienta začíná poskytovat nové možnosti a varianty, kudy také se lze v životě vydat. Pomocí analytika jsou tyto informace uchopovány, chápány. Obrazy z nevědomí se tím integrují do Vašeho vědomého vnímání. Tím se Vám vědomí rozšiřuje a umožňuje tak vnímat Váš život v pestřejší a plastičtější podobě.